Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Fogaskerék gyártó gépek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Fogaskerék gyártó gépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT128-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Tomori Zoltán, címzeres egyetemi docens
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min 150kr
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók ismerjék meg a lefejtő elven működő fogaskerékgyártó szerszámgépek felépítését és működését


Tudás: Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Alkalmazza a mechatronikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, az intelligens gépek, mechatronikai berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit gépészeti, elektrotechnikai, irányítástechnikai megközelítésből egyaránt, és átlátja azok gazdaságossági összefüggéseit. Képes meghibásodások diagnosztizálására, a megfelelő hibaelhárítási eljárás kiválasztására mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására, különösen az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos területeken. Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A mozgásinformáció leképzésének elmélete. Fogaskerekek származtatásának elmélete. Fogaskerék megmunkálási módszerek, fogazó-gépek jellegzetes szerszámai, kialakulásuk időrendjében. A Maag rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata, mozgásciklusai, a lehetséges és az ajánlott felhasználási területek, az üzemeltetés jellemzői. A Fellow rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata, mozgásciklusai, a lehetséges és az ajánlott felhasználási területek, az üzemeltetés jellemzői. A Pfauter rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata, mozgásciklusai, a lehetséges és az ajánlott felhasználási területek, az üzemeltetés jellemzői. Fogaskerekek befejező megmunkálásának gépei. Fogaskerék-köszörű gépek. Fogazó-gépek elektronikus kinematikai lánccal. CNC fogaskerékgyártó gépek. Nem egyenes fogalkotóval rendelkező fogazatok gyártóberendezései, szerkezeti felépítésük, alkalmazásuk jellemzői és határai.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésénak feltétele a ZH legalább elégséges szintű teljesítése.
ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-28 pont, elégséges (2) 29-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A kollokvium teljesítése egy vizsga ZH legalább elégséges szintű teljesítése. A vizsga 1-5. skálán értékelve.
A vizsga ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-28 pont, elégséges (2) 29-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Tajnafői J.: Fogazógépek funkcionális felépítése,Oktatási segédlet, 2002, Miskolc
2. Zsiga, Z.: Csigakorongos lefejtő fogaskerék köszörü, oktatási segédlet, Miskolc, 2001

Ajánlott irodalom:

1. Ernei Gy.: Fogaskerekek, Műszeki Könyvkiadó, Bp. 1983.
2. Terplán Z.: Gépelemek II. Tankönyvkiadó, Bp. 1988.
3. Bedienungsvorschrift für die Maag-Zahnradhobelmaschinen typen SH-45 und SH-75-C, MAAG Zahnrader AG, Zuerich, Schweiz, 1955.