Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szerszámgépek tervezése; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szerszámgépek tervezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT113-B
Levelező: GESGT113-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Patkó Gyula - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Dr. Patkó Gyula, professor emeritus
Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GESGT102-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépészmérnök hallgatók ismerjék meg a szerszámgépek tervezésének alapjait, mind elméleti és mind gyakorlati szinten. Különös hangsúlyt kapnak a szerszámgépek főhajtóműveinek tervezési kérdései.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

A szerszámgépek követelmény rendszerének ismertetése. A termelékenység növelésének eszközeinek ismertetése. Fő- és mellékhajtások kinematikai láncainak áttekintése, elemzése. Alapfogalmak ismertetése (szabályozhatóság, százalékos sebességesés, v-d diagram, fokozati tényező). Szerszámgépek szabványos fordulatszámsorai. Fokozatos és fokozatnélküli hajtóművek hajtóműegységei. Összetett hajtóművek. Hajtóművek soros és párhuzamos kapcsolásának törvényszerűségei. A lehetséges hajtóművek változatainak feltárása, rendűségváltozatok, tagszámváltozatok, hajtómű egyenlet meghatározása. Az optimális hajtómű kiválasztása. Szabályos és túlfedett hajtóművek áttekintése és elemzése. Hajtóművek tagszám és rendűségváltozatainak elemzése. Fordulatszámábra rajzolásának elve. Hajtóviszonyok vizsgálata. A szabályozhatóság növelésének módszerei. Szabályos, túlfedett és előtéttengelyes hajtóművek vizsgálata. Dahlander motor alkalmazása főhajtóművekben. Közöskerekes hajtóművek ismertetése és elemzése. Mellékhajtóművek ismertetése. Menetvágás egyetemes és CNC eszetergagépen. Bevezetés a gépalapozás és szíjhajtások néhány dinamikai kérdésébe.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat elégséges szintű beadása és 1db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat elégséges szintű beadása és 1db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

A vizsga végleges jegye: Az írásbeli és szóbeli vizsgaeredmény és a féléves beadandó feladat számtani átlagábó tevődik össze.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

A vizsga végleges jegye: Az írásbeli és szóbeli vizsgaeredmény és a féléves beadandó feladat számtani átlagábó tevődik össze.
Kötelező irodalom:

1. Tajnafői, J.: Szerszámgéptervezés I. , Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
2. Tajnafői, J.: Szerszámgéptervezés II. , Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
3. Patkó Gy., Csáki T., Makó I., Zsiga Z., Simon G., Szerszámgépek elmélete TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0001 elektronikos tankönyv

Ajánlott irodalom:

1. Jakab E.: Forgácsoló Szerszámgépek fokozatnélküli főhajtóművei Ok-tatási segédlet szer:2000-2253, ME. Miskolc, 2000 p. 71
2. Neugebauer R., Werkzeugmaschinen, Springer Verlag, 2012.
3. Milberg, J.: Werkzeugmaschinen-Grundlagen, Berlin, Springer Verlag, 1992.
4. Weck, M.: Werkzeugmaschinen , I. - VI., VDI Buch, Düsseldorf, 2013.