Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Matematika szigorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Matematika szigorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAN225-B
Levelező: GEMAN225-BL
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Árvai-Homolya Szilvia - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Veres Laura, egyetemi docens
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEMAN113-B, GEMAN510-B, GEMAN520-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A szigorlat célja mérnöki szaktárgyak matematikai megalapozásának ellenőrzése.
Tudás: Ismeri a logisztikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes alkalmazni a logisztikai folyamatokkal kapcsolatosan megismert számítási, modellezési elveket és módszereket.
Attitűd: Törekszik arra, hogy hogy önképzése a logisztika szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:
Lásd az Analízis I. (GEMAN510-B/BL), az Analízis II. (GEMAN520-B/BL) és a Lineáris algebra (GEMAN113-B/BL) című tárgyaknál.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A szigorlat sikeres teljesítésének a feltétele az írásbeli és szóbeli vizsgarész legalább elégséges érdemjeggyel való lezárása.
Az írásbeli dolgozat értékelése :
0-49%: elégtelen (1)
50-61%: elégséges (2)
62-73%: közepes (3)
74-85%: jó(4)
86-100%: jeles (5)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A szigorlat sikeres teljesítésének a feltétele az írásbeli és szóbeli vizsgarész legalább elégséges érdemjeggyel való lezárása.
Az írásbeli dolgozat értékelése :
0-49%: elégtelen (1)
50-61%: elégséges (2)
62-73%: közepes (3)
74-85%: jó(4)
86-100%: jeles (5)
Kötelező irodalom:
Lásd az Analízis I. (GEMAN510-B/BL), az Analízis II. (GEMAN520-B/BL) és a Lineáris algebra (GEMAN113-B/BL) című tárgyaknál.
Ajánlott irodalom:
Lásd az Analízis I. (GEMAN510-B/BL), az Analízis II. (GEMAN520-B/BL) és a Lineáris algebra (GEMAN113-B/BL) című tárgyaknál.