Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAN371-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Szigeti Jenő - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia, egyetemi docens
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEMAN361-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 5
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 10Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására. Képes a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére. Rendelkezik a gazdaságinformatikára sajátosan jellemző problémák feltárásához, kutatásához, valamint a megoldásukhoz, kezelésükhöz szükséges erőforrások felkutatásának és összegyűjtésének képességével. Kisebb fejlesztési projekteket tervez és irányít.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért. Feladatait szakmai szempontok érvényesítése mellett az informatikai rendszerek működésének környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól és vonzatairól alkotott önálló véleménye mindenkori figyelembevételével végzi.
Tárgy tematikus leírása:
A szakdolgozat témája egy informatikai feladat megoldása, vagy egy gazdasági feladat kidolgozása a szükséges informatikai háttérrel együtt. A hallgatók a szakdolgozat elkészítésével arról tesznek bizonyságot, hogy képesek ismereteiket egy téma írásos kidolgozásában hasznosítani, annak szakirodalmát feldolgozni és szintetizálni, valamint önálló szakmai véleményt alkotni.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félévközi számonkérés módját a témavezető határozza meg.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A tárgy gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételeit a témavezető határozza meg. Elégtelentől különböző gyakorlati jegyet csak az a hallgató kaphat, aki leadja az elkészült szakdolgozatát az aktuális félév végén a formai követelményeknek megfelelően.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
A választott témának megfelelően a témavezető határozza meg.
Ajánlott irodalom:
A választott témának megfelelően a témavezető határozza meg.