Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK263-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Karácsony Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): A szak oktatói
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMAK253-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 12
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bemutassa egy feladat megoldását illetve témakör kidolgozását megfelelő programozási példákkal illetve programrendszerrel.
Tudás: Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen - specializációjának megfelelően - az alábbi területeken: számítógépes grafika, szakértői rendszerek, multimédia alkalmazások, numerikus számítási rendszerek, térinformatika, információbiztonság, adatbázis kezelő rendszerek.
Képesség: Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások alapján folyamatosan fejleszteni.
Attitűd: Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
Autonomia és felelősség: Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért. Felelősséggel dönt saját tudásának fejlesztéséről és karrierjének építéséről.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Csak akkor kaphat elégtelennél jobb jegyet, ha beadja a szakdolgozatát, melyhez szükséges a témavezető javaslata.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.