Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Bevezetés a CAD-be; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Bevezetés a CAD-be
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAGT122-B
Levelező: GEAGT122-BL
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Lajos Sándor - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Óváriné Dr. habil. Balajti Zsuzsanna, egyetemi docens
Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika, egyetemi docens
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEIAK100-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Alkalmazó szintű gyakorlati ismeretek megszerzése a mérnöki munka során használt parametrikus tervezőrendszerekről. Alapvető tesmodell létrehozási módszerek elsajátítása egy konkrét parametrikus tervezőrendszer használatával.


Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

2D-s alapelemek létrehozása, szerkesztése, manipulálása. Geometriai kényszerek. Különféle test létrehozási módszerek, extrudálás, forgatás, transzláció. Testek szerkesztése, módosítása. Komplex testmodellek létrehozása, szemléltetése. Összeállítások készítése. Modellek fotorealisztikus megjelenítése. Modellek importálása exportálása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db ellenőrző rajzfeladat.
Az aláírás feltétele: az ellenőrző rajzfeladat esetében legalább 50%-os teljesítmény.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db ellenőrző rajzfeladat.
Az aláírás feltétele: az ellenőrző rajzfeladat esetében legalább 50%-os teljesítmény.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat.
0 - 49% : 1
50 - 64% : 2
65 - 79% : 3
80 - 89% : 4
90 - 100% : 5
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegy az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat.
0 - 49% : 1
50 - 64% : 2
65 - 79% : 3
80 - 89% : 4
90 - 100% : 5
Kötelező irodalom:

1. Horváth Imre - Juhász Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés 1., Műszaki Könyvkiadó, 1996.
2. Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/3D-s modellek.pdf
3. Lee, Kunwoo: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley 1999.

Ajánlott irodalom:

1. Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/2D-s vázlatok.pdf
2. Juhász Imre, Lajos Sándor: Számítógépi grafika, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/TISZK/Szamitogepi_grafika.php
3. Creo Parametric Primer,
https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/Academic/Primer_Creo_2.ashx?la=en