Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépjárművek és mobil gépek II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépjárművek és mobil gépek II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT112-B
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Telek Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Veres Péter, tanársegéd
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGET702-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a technológiai és anyagmozgatási folyamatok során alkalmazott mobil gépek működési elvével, szerkezeti felépítésével, üzemtani jellemzőivel és üzemeltetési kérdéseivel, illetve a kezelt anyagok tulajdonságaival. A kurzus végén a hallgatók képessé válnak a mobil gépek működésének megértésére és üzemeltetési problémáinak felismerésére, illetve kezelésére.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

A földmunkagépek jellegzetes típusai; gumikerekes-, lánctalpas- és ponton kivitelű markológépek, homlokrakodógépek, dózerek, lánctalpas rakodógépek, dömperek, köteles kotrógépek, szkréperek és teleszkópos rakodógépek. A berendezések működési elve, üzemtani jellemzői, hajtástechnikai rendszerei, üzemeltetési kérdései, alkalmazási területük. Ömlesztett anyagok jellemzői és viselkedésük. Építőipari mobil berendezések típusai; beton- és aszfaltterítőgépek, aszfalt bedolgozógépek, mixerautók, betonkeverő berendezések, betonszivattyú felépítményes mobilgépek és építőipari toronydaruk. A berendezések működési elve, üzemtani jellemzői, üzemeltetési kérdései. Útburkolati anyagok előállítása és jellemzői. Anyagmozgató gépek csoportosítása, felosztása. Szakaszos működésű anyagmozgatógépek; daruk, emelőtargoncák, szállítótargoncák, raktári felrakógépek, függősínpályás anyagmozgató berendezések működése, szerkezeti kialakítása, üzemtani jellemzői. Automatizált anyagmozgató rendszerek működése és üzemeltetési kérdései. Folyamatos működésű anyagmozgató gépek; görgőspályák, konvejorok, szállítószalagok felépítése, működési elve, szerkezeti elemei és üzemtani jellemzői. Ömlesztett anyagok folyamatos szállítóberendezései.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a két félévközi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

-

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

-

Kötelező irodalom:

1. Lévai I.: Anyagmozgatás és gépei I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
2. Greschik Gy.: Anyagmozgató gépek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
3. Felföldi L. (szerk.): Anyagmozgatási kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 9631004236, Budapest, 1975.

Ajánlott irodalom:

1. Bocsánczy J.: A mélyműveléses bányászat termelő munkagépei
2. Bánházi J., Fábián L., Koltay J., Szendrő P., Véner I.: Szántóföldi munkagépek
3. Temesvári J., Zoltánka V. (szerk.): Építőipari gépek kézikönyve