Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépipari mérések; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépipari mérések
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT322M
Levelező: GEGTT322ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépipari gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott mérési módszerek, elvek és mérőeszközök, metrológia megismerése


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A gyakorlatban alkalmazott mérési módszerek, elvek és mérőeszközök megismerése. Mérési hibák meghatározására vonatkozó ismeretek áttekintése. A mérőeszköz-bemutatás a korszerű mérőeszközökre és mérőgépekre koncentrál, például mikroszkóp, 2D-s és 3D-s érdességmérés, alak- és helyzetvizsgáló berendezés. A hallgatók a mérőeszközök megismerésén túl képesek a szabványban foglalt minősítésre vonatkozó paraméterek értelmezésére, megismerik a korszerű berendezések alapvető működési elvét. Kialakítandó kulcskompetencia: a jellegzetes gépipari alkatrészek felületeinek előírt pontossága alapján a hallgatók képesek legyenek magabiztos mérőeszköz-választásra és a mérési eredmény értékelésére.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1.       David Whitehouse: Surfaces and their measurement, Taylor & Francis, 2002
2. Altisurf, Zeiss és Taylor-Hobson mérőeszközök kézikönyvei.