Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT344M
Levelező: GEGTT344ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 50
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
1. Bálint, L.: A forgácsoló megmunkálás tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dudás I.: Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai., Műszaki Könyvkiadó, 2000.
3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001.
Ajánlott irodalom:
1. Gépipari technológusok zsebkönyve, Szerkesztette Rábel, Gy., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
2. Fridrik, L.: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet) Segédle t, Egyetemi Kiadó, 1992.
3. Pálmai, Z. - Dévényi, M. - Szőnyi, G.: Szerszámanyagok, MVAE és Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
4. Czéh Mihály, Hervay Péter, Dr. Nagy P. Sándor: CNC-programozás alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998
5. Alan Overby: CNC machining handbook: Building, programming and implementation, McGraw-Hill, USA, 2011, p.260
6. Graham T. Smith: Cutting Tool Technology: Industrial Handbook, Springer-Verlag, London, UK, 2008, p.599