Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT340M
Levelező: GEGTT340ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépipari technológiai tervezés részletes megismerése és gyakorlása egyéni feladatmegoldás keretein belül. A technológiai tervezés eredményei alapján részletes minőségellenőrzési dokumentáció kidolgozása.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgatók egyéni feladatkidolgozás keretein belül egy gépipari alkatrész technológiai tervezését (funkcionális és technológiai helyességelemzés, globális műveleti sorrendtervezés, műveleti sorrendtervezés, művelettervezés, műveletelem-tervezés), majd a technológiai terv alapján az alkatrész részletes ellenőrzési tervét készítik el. Az alkatrészrajzon, technológiai és minőségellenőrzési dokumentációkon kívül a hallgatók elkészítik az alkatrészgyártás egy-egy műveletének megmunkálására vonatkozó számítógépes szimulációt a tanszéken rendelkezésre álló szoftverek segítségével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: