Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Megbízhatóság; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Megbízhatóság
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT334M
Levelező: GEGTT334ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A gépipari vállalatok tevékenységének minőség oldaláról való megvizsgálása, s a selejtmentes gyártás feltételeinek elemzése, megbízhatóságának biztosítása.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:
A megbízhatóság fogalma, matematikai alapjai. Megbízhatósági tulajdonságok (hibamentesség, tartósság, javíthatóság, tárolhatóság) mutatóinak számítási, becslési módszerei. Megbízhatósági vizsgálatok tervezésének módszerei. A megbízhatóság elemzésének, előjelzésének módszerei. Elemek és rendszerek megbízhatósága. Megbízhatóság biztosítása a tervezés, fejlesztés, gyártás és üzemeltetés során. Karbantarthatóság, karbantartási stratégiák. TPM módszerek; a TPM kialakulása, felépítése. Karbantartásfejlesztési módszerek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
1.       Dr. Tolvaj Béláné: Megbízhatóság. Előadásanyag kézirata, Miskolci Egyetem, Gépgyártástechnológiai Tanszék, 2001, p. 102
2. Balogh A. - Dukáti F. - Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1980.
Ajánlott irodalom: