Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépipari minőségellenőrzés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépipari minőségellenőrzés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT332M
Levelező: GEGTT332ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Molnár Viktor, egyetemi docens
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A minőség-ellenőrzés területeinek, módszereinek és az ellenőrzésekhez szükséges gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott hagyományos és korszerű mérőeszközök megismerése, használatának elsajátítása.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A gépipari gyakorlatban leggyakrabban hagyományos mérőeszközök, mérési módszerek és elvek megismerése: hosszmérés és szögmérés mechanikai és optikai eszközei, közvetlen és közvetett mérések, jellegzetes felületek (fogazat, menet) mérése. Mérési hibák meghatározására vonatkozó alapvető ismeretek áttekintése. A minőségellenőrzés szervezeti feladatai, szállítási szerződés vizsgálati elvei. Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés. Mintavételi terv tartalma és elkészítésének módszere. Ellenőrzési terv készítésének folyamata, az ellenőrzési terv tartalma. Kialakítandó kompetenciák: magabiztos mérés analóg kijelzős eszközökkel, adott alkatrész felülethez a megfelelő pontosságú mérőeszköz megválasztása. Alkalmasság adott alkatrész esetén komplett ellenőrzési terv elkészítésére.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1.       Balogh A. - Dukáti F. - Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1980.
2. Ludvig László: Minőségellenőrzés, oktatási segédlet, Tankönyvkiadó, Bp. 1986
3. Douglas C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009
4. Richard S. Figliola, Donald E. Beasley: Theory and Design for Mechanical Measurements, John Wiley & Sons, Inc, 2011

Ajánlott irodalom: