Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Környezetkímélő megmunkálások; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Környezetkímélő megmunkálások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT328M
Levelező: GEGTT328ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A forgácsoló megmunkálások környezetterhelésének megvilágítása
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:
Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának fejlődése. Az EU környezetvédelmi szabályozása. Környezettudatos vállaltirányítás. Öko-irányítási és auditálási rendszer. Környezeti teljesítményértékelés. Tisztább termelés. A környezetbarát megmunkálás jellemzői. A környezetpolitika kiemelt feladatai. A hűtő-kenőfolyadékok szerepe forgácsolásnál. Szárazmegmunkálás. A fémforgácsolás tribológiai kérdései. A forgácsleválasztás mechanizmusa. Súrlódás. Kopás és élettartam. Hűtő-kenő anyagok. A fémmegmunkálás kenésének alapjai. A forgácsolásnál alkalmazott kenéstechnológia. A fémmegmunkáláshoz alkalmazott kenőanyagok toxikológiai és élettani hatásai. Az emulziókészítés jellemzői. Az emulzió szétválasztás módjai, eszközei. Bio-olajok. Kenőanyag ajánlások a különböző fémforgácsoló technológiákhoz. A környezetkímélő megmunkálások megvalósításának lehetőségei. Érvek és ellenérvek a szárazmegmunkálás mellett. Speciális szerszámanyagok, technológiák alkalmazása száraz megmunkáláshoz. Konkrét szárazfúrási kísérletek tapasztalatai
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1.       Sutherland, J. W., Kulur, V. N., King, N. C., 2000, An Experimental Investigation of Air Quality in Wet and Dry Turning, Annals of the CIRP, 49/1: 61-64.
2. Aoyama, T., 2002, Development of a Mixture Supply System for Machining with Minimal Quantity Lubrication, Annals of the CIRP, 51/1: 289-292.
3. Weinert K, Inasaki I, Sutherland JW, Wakabayashi T.: Dry machining and minimum quantity lubrication, Annals of CIRP, 2004, 53 (2), pp.: 1-28