Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Megmunkáló eljárások; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Megmunkáló eljárások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT142-B
Levelező: GEGTT142-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Felhő Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás mérnök-tanár
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGTT100-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépiparban leggyakrabban előforduló jellegzetes, valamint alakos felületek technológiájának és a különféle megmunkálási eljárásainak megismerése. A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz alkatrészgyártási feladatok megoldására, szervezésére és végrehajtásának koordinálására.


Tudás: Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Jellegzetes felületek megmunkáló eljárásai, mozgásviszonyai és szerszámai. Alakos forgásfelületek és nyomatékátvivő felületek megmunkálása. A megmunkálások technológiai adatainak meghatározása. Tartósságnövelő megmunkálások.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi teljesítmény 1/3 arányban beszámít a vizsgajegybe.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi teljesítmény 1/3 arányban beszámít a vizsgajegybe.
Kötelező irodalom:

1. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia III., Megmunkáló eljárások és szerszámaik, Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.
2. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia II., Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001.
3. El-Hofy, Hassan: Fundamentals of machining processes : conventional and nonconventional processes, Second Edition, CRC Press, 2014.

Ajánlott irodalom:

1. Rohonyi V.: Fogaskerékhajtások. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
2. Brusins - Dröger: Werkzeuge und Werkzeugmaschienen für die spannende Metallbearbeitung Teil. 1. Carl Hauser Verlag, München Wien 1980