Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTTSzGyBG_B-B
Levelező: GEGTTSzGyBG_B-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Makkai Tamás - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGTT136-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatok ipari körülmények között megismerjék a minőségügy jellegzetes feladatait, eszközeit és módszereit, valamint végrehajtsanak az adott cégnél egy olyan feladatot, melynek problémaköre a leendő szakdolgozatuk témájául szolgálhat.


Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

A tantárgy teljesítése során a hallgatók ipari üzemekben vesznek részt gyakorlaton. Megismerik a cég felípítését, az ott alkalmazott technológiai és minőségbiztosítási módszereket, a gyártórendszer működését és irányítását. Egyéni feladat keretében a cégnél lévő műszaki probléma megoldásával foglalkoznak. Ez a téma kerül későbbiekben részükre szakdolgozat téma kiírására.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az alírás feltétele a 6 hetes nyárigyakorlat teljesítésének a cég által történő igazolása, valamint egy nyári gyakorlati beszámoló beadása, melynek legalább 50 pontot el kell érnie.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az alírás feltétele a 6 hetes nyárigyakorlat teljesítésének a cég által történő igazolása, valamint egy nyári gyakorlati beszámoló beadása, melynek legalább 50 pontot el kell érnie.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: