Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT136-B
Levelező: GEGTT136-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGTT102-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Egy kijelölt alkatrész azon alapvető gyártási és ellenőrzési tevékenységeinek, illetve az azok elvégzéséhez szükséges feltételeinek megtervezése, melyek révén az alkatrész a rá előírt minőségi követelményeknek megfelelően elkészíthető


Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

Egy közepes bonyolultságú gyártmány (alkatrész, részegység, stb.) minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása. A kidolgozás során elvégzendő főbb tevékenységek: a konstrukció funkcionális elemzése és a minőségbiztosításhoz szükséges súlyponti előírások értékelése, a technológiai dokumentációra alapozott minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának kidolgozása, a technológiai minőségszabályozás részletes kidolgozása. Az alkatrészgyártás technológiai folyamatának megtervezése a szükséges járulékos intézkedéseket is magába foglaló folyamatábra segítségével. Ábrás műveleti sorrendterv precíz kidolgozása. A gyártandó alkatrész minőségellenőrzési folyamatának ellenőrzési tervben való rögzítése (az idegenáru átvételtől kezdődően a végátvételig). A termék-előállítással kapcsolatos alkalmasság-vizsgálatok (mérőeszköz-, gép-, ill. gyártási folyamat) megtervezése. Meg kell határozni a gyártás-előkészítéshez és a termelésirányításhoz szükséges minőségbiztosítási modulok főbb jellemzőit. A termék-előállítási folyamatban keletkező esetleges hiba okok elemzése/megelőzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Félévvégi értkelés jegye: Félévközi teljesítmény: 1/3 + Félévvégi teljesítmény 2/3
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: