Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Alternatív hajtások; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Alternatív hajtások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET711-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Bihari János - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tantárgyi dosszié: www.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/711b_alternativ_hajtasok/geget711b-tantargyi-dosszie.pdf
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy olyan múltbéli és modern, járművek hajtására szolgáló rendszerekkel foglalkozik, amelyek nem tartalmaznak szénhidrogén-alapú üzemanyagokkal működő belsőégésű motorokat.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Lendkerekes járműhajtások, alkalmazhatósági korlátok. Elektromos járműhajtások, akkumulátoros elektromos hajtások, energiavisszanyerő-rendszerek. Ember-elektromos hibridhajtások, elektromos kerékpárok, elektromos triciklik. Pneumatikus hajtások, sűrített levegővel működő ultrakönnyű járművek tervezési kérdései. Elektromos hajtású ultrakönnyű járművek tervezési kérdései.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 előadás a félév folyamán, egyéni felkészülés alapján, 1 tervezési feladat.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az aláírás megszerzéséhez szükséges feladat és előadás minősége határozza meg a gyakorlati jegyet. A minősítés ötfokozatú skálán történik, amelybe az előadás 40 %-ban, a feladat 60 %-ban számít bele. Az előadásra kapott jegyet az előadás kidolgozási minősége határozza meg, azaz az ábra- és szöveganyag kidolgozása, az előadás felépítése, valamint az, hogy az előadás mennyre képes bemutatni az elvégzett munkát. Így a kevésbé gyakorlaott előadó hallgatók nem kerülnek hátrányányba.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. K.Reiff: Konventioneller Antriebsstrang und Hybridantriebe: mit Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen, Vieweg+Teubner Verlag, 2010, ISBN 973-3-8348-1303-9
2. T. Müller: E-Bike-Technik: Funktion der Pedelecs und Elektro-Leichtfahrzeuge, Books on Demand GmbH, 2013, ISBN:9-783-842-361-942
3. Bihari J., Sarka F.: Human-electric hybrid drives in medium sized cities by daily traffic, Vehicle and Automotive Engineering 2, Springer International Publishing, 2018, Electronic ISBN: 978-3-319-75677-6

Ajánlott irodalom:

1. Zinner György: Gépjárművek erőátviteli berendezései, Tankönyvmester kiadó, 2005
2. W.Staudt: Gépjárműtchnika, magánkiadás, 2006, ISBN: 9638510803