Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Kenés és tömítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Kenés és tömítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET015-B
Levelező: GEGET015-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Németh Géza - adjunktus
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGET004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépelemek fő méretezési kérdéseit ismerő hallgatók bővebb betekintést nyerjenek a kenőanyagok, kenésállapotok és kenési feladatok világába, képesek legyenek gyakorlati kenési és tömítési feladatok megoldására a szerszámgépipar, a járműipar és az általános gépipar területén.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Behatóan ismeri a gépészeti szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok előállításának módszereit, alkalmazásuk feltételeit. Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db Zárthelyi dolgozat + 1db évközi feladat + az évközi feladat bemutató előadása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db Zárthelyi dolgozat + 1db évközi feladat + az évközi feladat bemutató előadása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gy=(Zh+2*Fa+Be)/4 ötfokozatú gyakorlati jeggyel

Zárthelyi (Zh): 0-40% -> elégtelen, 40-55% -> elégséges, 55-70% -> közepes, 70-85% -> jó 85-100% -> jeles, a határokon a hallgató javára döntve.
Feladat (Fa): CAD 2D összeállítási rajz (60% részaránnyal) + Számítási jegyzőkönyv (40% részaránnyal) szerepel az egyetlen érdemjegyben
Feladat bemutató (Be): Az utolsó oktatási héten Power point-os segítséggel 5 perces előadás tartása a kurzus hallgatói előtt. A számítógépes bemutató 70%-os, a szóbeli előadás 30%-os részarányú az egyetlen érdemjegyben. Az előadás megtartásának feltétele, hogy csak az oktató által előzetesen jóváhagyott Power point-os állomány használható fel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Gy=(Zh+2*Fa+Be)/4 ötfokozatú gyakorlati jeggyel

Zárthelyi (Zh): 0-40% -> elégtelen, 40-55% -> elégséges, 55-70% -> közepes, 70-85% -> jó 85-100% -> jeles, a határokon a hallgató javára döntve.
Feladat (Fa): CAD 2D összeállítási rajz (60% részaránnyal) + Számítási jegyzőkönyv (40% részaránnyal) szerepel az egyetlen érdemjegyben
Feladat bemutató (Be): Az utolsó oktatási héten Power point-os segítséggel 5 perces előadás tartása a kurzus hallgatói előtt. A számítógépes bemutató 70%-os, a szóbeli előadás 30%-os részarányú az egyetlen érdemjegyben. Az előadás megtartásának feltétele, hogy csak az oktató által előzetesen jóváhagyott Power point-os állomány használható fel.
Kötelező irodalom:

1. Valasek I., Tribológia, Tribotechnik Kft., Budapest, 2003. (3. kötetből: Németh Géza: Tömítések (p112-121), Súrlódó hajtások (p138-143)) ISBN 963 00 8690 5
2. Neale, M. J., The Tribology Handbook, Butterworth Heinemann, London, 1995.
3. Németh Géza, Biztonsági tengelykapcsoló méretezése (Oktatási segédlet), Miskolci Egyetem, Miskolc, 2005., 24p., http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek/
4. FAG, Die Gestaltung von Walzlagerungen, Publ.-Nr. WL00 200/4 DA, Schweinfurt, 1990. 200p.
5. The Design of Rolling Bearing Mountings (Design Examples covering Machines, Wehicles and Equipment), Publ. No. WL 00 200/5 EA, FAG OEM und Handel AG FAG Bearings Limited, Schweinfurt, 1998.

Ajánlott irodalom:

1. Schmid, E., Handbuch der Dichtungstechnik, Expert Verlag, Grafenau, 1981.
2. Albert, M. & H. Köttritsch, Walzläger Theorie und Praxis, Springer Verlag, Wien 1987.
3. R.H.P. 1992. RHP Bearing Technical Hand book. Published by RHP Bearings Industrial, P.O. Box 18, Newark, Notts England NG 24 2JF, p64-67, p103-109.
4. SKF Főkatalógus, 4000 H. Svéd Golyóscsapágy Társaság, Budapest, 1989. p 131-147: Csapágyelőfeszítés, tömítések, p148-162: Kenés és karbantartás, p163-173: Beszerelés, kiszerelés.
5. Valasek I. (ed.), Tribológiai kiskönyvtár (1-7. kötet), Tribotechnik Kft., Budapest, 2003., ISBN 963 00 8690 5