Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGETSzGyBF-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGET079-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az egyetemi tanulmányok során elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A hallgatók különböző, általuk választott ipari cégeknél helyezkednek el 6 hetes gyakorlatra a nyári hónapokban. A tapasztalataikról, elvégzett munkájukról beszámoló formájában adnak számot. A hallgatóknak lehetőségük van megismerkedni a munka világával.


Tudás: Ismeri a csoportmunka etikáját és módszereit.
Képesség: Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására. Nyitott saját tudásának a munkatársai felé való átadására.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
Tárgy tematikus leírása:

A 6 hetes szakmai gyakorlat során a hallgatónak egy egyszerű mérnöki feladat megoldásán kell dolgoznia a fogadó vállalat profiljába illeszkedően. Munkájáról szakmai beszámolót kell készíteni. A vállalatnál kijelölt konzulens irányítja a tevékenységet, valamint a gyakorlat végén értékeli a hallgató munkáját.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
-
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Beszámoló "megfelelt" szinten való elkészítése és beadása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

-

Ajánlott irodalom:

-