Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Csomagolástechnika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Csomagolástechnika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET070-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az alapvető csomagolási eljárásokat, a felhasznált anyagok jellemző tulajdonságait. Megismerni a csomagoló anyagok teherbírását, megismerkedni a jellemző csomagolás-vizsgálati módszerekkel.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat.
Képesség: Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, modellezési elveit és módszereit. Képes a tervezett termékkel kapcsolatos döntéseket indokolni, azokat tesztelni, műszaki és szabványos vizsgálati módszerekkel alátámasztani.
Attitűd: Piac-, környezet- és vevőorientált. Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

Csomagolástechnika fogalma, feladata. Csomagolásra vonatkozó jogszabályi előírások. Felhasználható anyagok, papír, műanyag, fém. Papír és fa alapú csomagoló anyagok tulajdonságai. Műanyag alapú csomagoló anyagok tulajdonságai.
Fém alapú csomagoló anyagok tulajdonságai. Csomagoláskor használt segédanyagok és tulajdonságaik. Felhasználásuk korlátai. Csomagolás megfelelőségének vizsgálati módszerei. Ejtési, gurítási vizsgálatok. Időjárás állósági vizsgálatok.
Csomagoláson feltüntetésre kerülő jelek és jelzések, illetve azok jelentése. Csomagoló gépek típusai és működési elvük. Csomagolási költség kalkulálása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárhelyi dolgozat, 1 db féléves feladat, 1 db PowerPoint-os beszámoló
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Ötfokozatú skála szerint, a zárthelyinek, a féléves feladatnak, illetve a beszámolónak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi munkára kapott osztályzat egyharmad súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsga minősítése is ötfokozatú minősítés szerint történik: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Tiefbrunner, A.: Csomagolás – Trendek és kérdések, CompLex kiadó, 2010, ISBN: 9789632951195,
2. Magyary-Kossa, B. – Tiefbrunner, A.: Csomagolásgépesítés I.-Fogyasztói csomagolás, ISBN 963 85862 7 3, Papír-Press Egyesülés, 2001.
3. Reményi, A.: Csomagolásgépesítés II-Gyűjtő- és Szállítási Csomagolás, ISBN 963 85862 9 x ö, Papír-Press Egyesülés, 2001.
4. Boylston, S.: Designing Sustainable Packaging, ISBN 978 1 85669 597 8, Laurence King Publishing Ltd., London, 2009.
5. Roncarelli, S. – Ellicott, C.: Packaging Essentials – 100 design principles for creating packages, ISBN-13: 978 1 59253 603 0, Rockport Publishers, 2010.

Ajánlott irodalom:

1. Walter Soroka: Fundamentals of Packaging Technology, 1999. University of Virginia ISBN 1930268068
2. Anne Emblem - Henry Emblem: Packaging Technology, 2012, ISBN 978-1-84569-665-8.
Burke, W. – Pietruszynski, J. – Baer, L.: The Big book of packaging, ISBN 978 0 06 200989 0, Harper Design, New York, 2011.