Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Grafikai tervezés II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Grafikai tervezés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET058-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGET054-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgató ismerje meg az ipari termék- és formatervezői tevékenység során előforduló grafikai problémák számítógépes megoldását, fejlessze az ehhez szükséges kreatív gondolkodását, szemléletét és technikai ismereteit. Gyakorlatot szerezzen 3D CAD modellek számítógépes látványtervekké alakításában, az elkészült fotórealisztikus képek modosításában.


Tudás: Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

Szabadfelületekkel határolt testek modellezése, látványelemek rajzolása számítógépen.
CAD modellek részleteinek kidolgozása, gyakorlása.
3D modellek színezési és grafikai lehetőségei. Feliratozás, logók elhelyezése.
Színtervek készítése számítógéppel.
CAD modellek renderelési és grafikai eszközeinek bemutatása.
CAD modellek renderelése különböző fényviszonyok ábrázolása.
Lemezalkatrész készítés, egyszerű modellek készítése, ismerkedés a program új részeivel, gyakorlás
Egyszerű testek CAD modelljének megrajzolása lemezalkatrészként. Lemezalkatrész gyártáshelyes terítékének készítése, javítása, optimálása.
Előadás és bemutató a tárgyfotózás és digitális képszerkesztés alapjairól. 
Fotózási alapismeretek, Tárgyfotó készítése és beillesztése másik környezetbe
Fotók átalakítása. Tárgyak és képei elemek eltávolítása, átméretezése, valósághű feliratok készítése fotókra. Személy eltávolítása, beillesztése csoportképen.
CAD modellek beillesztése virtuális környezetbe
Emberalak beillesztése valós teret és tárgya(ka)t ábrázoló fényképbe
Féléves beszámoló és jegyzőkönyv készítése. Látványtervek, fotók és CAD modellek felhasználásával.
Beszámoló: digitális anyag beadása + ELŐADÁS tartása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félévközi feladatokból összeállított grafikai munkák legalább elégséges szinten történő bemutatása prezentáció formájában.
- aktív részvétel a gyakorlati órákon, a grafikai feladatok igényes elkészítése,
- a tematikus grafikai feladatokra vonatkozó gyakorlatvezetői iránymutatások betartása,
- önálló alkotómunka végzése az adott témakörben,
- az önálló feladatok grafikai portfólióban (PDF formátumban) történő bemutatása,
Félév lezárása: gyakorlati jegy. Csak teljes és bemutatott portfólió értékelhető.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladatok prezentációjára kapott osztályzat 20%-ban, a dokumentáció kidolgozására kapott osztályzat 30%-ban, az elkészült számítógépes látványtervek minőségére kapott osztályzat 50%-ban számít bele a gyakorlati jegybe. Ezek súlyozott átlaga kerekítési szabályok szerint határozza meg a végeredményt.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki Könyvkiadó, 2003.
Ábrahám György: Optika. Panem, 1998.
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris, Budapest, 2004.
Loewy Raymond: Industrial Design (1979) ISBN 0-87951-260-1

Ajánlott irodalom:

Zala Tibor: A grafika története, Tan-Grafix kiadó, 1997.
Ambrose Harris Layout. Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Budapest,2004.
Johnston Edvard (1990). Decoration and Practice. Tenspeed. ISBN 0-89815-401-4.