Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Formatan; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Formatan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET0054-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben.
Képesség: Képes gyakorlati problémák tapasztalati úton való megoldásán keresztül új ismeretek elsajátítására. Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére. Képes meghibásodások okainak feltárására, azok elhárítására irányuló intézkedések kiválasztására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév folyamán elkészített makettek, modellek bemutatása, rajzi dokumentációval, a félév utolsó órarendi óráján. Az aláírás megszerzésének módja:
A félév folyamán való rendszeres megjelenés és konzultáció, a kész modellek minimum elégséges szintű kivitelezése és bemutatása
-a félév folyamán elkészített teljes rajzi dokumentáció és modellek bemutatása,a hiányzó feladatok pótlására egy előre meghatározott időpontban és helyen van lehetőség.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Scherer József: Határesetek (2000)
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban , Műcsarnok- Intermédia 1996.
Kepes György: A látás nyelve, Gondolat 1979.

Ajánlott irodalom:

Gail Greet Hannah: Elements of Design , Princeton Architectural Press , New York
Lissák György: A formáról (2000)
R.L. Gregory-E.H. Gombrich. Illúzió a természetben és a művészetben