Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Készségfejlesztő technikák; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Készségfejlesztő technikák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET057-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEGET047-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Önálló tervezői gondolkodásmód , problémamegoldó képesség kialakítása, fejlesztése


Tudás: Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1 Rácsszerkezet tervezése ( duálisok felhasználásával)
2 Rácsszerkezet tervek kivitelezése
3 Rácsszerkezet tervek kivitelezése
4 Rácsszerkezet tervek kivitelezése
5 Rácsszerkezet tervek kivitelezése
6 Papírplasztika (1 lapból történő hajtogatás, karcolás, vágás )
7 Papírplasztika
8 Papírplasztika
9 Papírplasztika
10 Agyagmodellezés : Maroktárgy
A kéz ergonómiájának vizsgálatából készülő tárgy
11 Agyagmodellezés
12 Agyagmodellezés
13 Agyagmodellezés
14 Prezentáció és értékelés

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele a kötelező foglalkozások folyamatos látogatása, a gyakorlatvezető folyamatos ellenőrzése mellett kiadott feladatok elkészítése és legalább elégséges minősítése, továbbá prezentáción történő bemutatása.
- Az elkészítendő feladatok ki- és beadásának időpontját az ütemterv szerinti feladatcsoportnál az óra végén. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Lissák György : A Formáról (2000)
Scherer József : 100 év formatan (2000)
Lelkes Péter : Art Designer (2004)

Ajánlott irodalom:

Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia. Műszaki Könyvkiadó, 2002.
Zala Tibor: A grafika története, Tan-Grafix kiadó, 1997.
Ambrose Harris Layout. Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Budapest,2004.
Allesch,G.J.: Die aesthetische Erscheinungsweise der Farben. Psychol. Forschung. 1925.