Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Az ipari forma története; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Az ipari forma története
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET051-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Hircsu Mariann, művésztanár
Dr. Péter József, címzetes egyetemi tanár
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari termékfejlesztéshez szükséges háttérismeretek megszerzése, történeti összefüggések bemutatása


Tudás: Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes az ipari tervezés és termékfejlesztés folyamatában a történelmi, kulturális, társadalmi-gazdasági és az ipari környezet aspektusait figyelembe venni.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1. A dizájn értelmezése és kialakulása
2. A használati eszközök tervezésének kézműipari alapjai.
3. Funkcionális és reprezentatív tervezés a 19. században.
4. A szecesszió.
5. A DWB.
6. Az amerikai nagyipari tervezés és gyártás kialakulása.
7. Az ipari formatervezés a két világháború között az Amerikai Egyesült Államokban.
8. Az ipari formatervezés az Egyesült Államokban a II. Világháború után
9. A funkcionalizmus.
10. Az Art Deco.
11. A modern design irányzatai a II. világháború után. Az olasz dizájn
12. Rendszer és környezettervezés.
13. Az ipari forma története Magyarországon a II. Világháború előtt
14. Az ipari forma története Magyarországon a II. Világháború után

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadás alapján jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon). Legalább elégséges szintű tanulmány készítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félévközi teljesítmény beszámít a vizsgajegybe.:
Kollokvium teljesítésének módja:
20% a jegyzetre adott jegy,
40% a tanulmányra adott jegy,
40% a szóbeli vizsgára kapott jegy.
Megajánlott vizsgajegy: Színvonalas jegyzet és jeles tanulmány
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.
2. Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.
3. Péter József, Dömötör Csaba: Ipari design a fejlesztésben. Egyetemi jegyzet. Miskolc-Egyetemváros, 2011.
Read Herhert: Art and Industry. The Principles of Idustrial Design. London. 1966

Ajánlott irodalom:

1. Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.
2. Becker György, Kaucsek György: Termékergonómia és termékpszichológia. Tölgyfa Kiadó. Budapest, 1996
3. Papanek Victor: Design for the Real Word. Thames and Hudson, London, 1972