Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépelemek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépelemek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET202-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEGET002-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az alapvető gépelemekkel. Megismerni azok működését, tulajdonságaikat. Elsajátítani méretezésüket, ellenőrzésüket vagy kiválasztásukat. Évközi feladatok segítségével, a tervezés, és konstruálás alap szintű elsajátítása


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Attitűd: Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik az energetikai szakterülethez tartozó tervező és döntéstámogató szakértői rendszerek megismerésére és alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

1ea. Méretezési alapok. Biztonsági tényező. Méretezési módszerek. 1.gyak: 1 feladat kidolgozása: gépelemek rekonstrukciója.
2ea. Csavarmenet alkalmazásai. Kötő- és mozgatócsavarok.. 2.gyak 1. feladat kidolgozása. gépelemek rekonstrukciója
3ea. Nyomatékkötések. Nem oldható kötések. 3.gyak: 1. feladat kidolgozása és beadása.
4ea. Tengelyek feladata, méretezése. 4.gyak: 2. feladat kidolgozása: tárcsás tengelykapcsoló tervezése.
5ea. Tengelykapcsolók feladata, osztályozása, kiválasztása. 5.gyak: 2. feladat kidolgozása és beadása.
6ea. Siklócsapágyak tervezése. 6.gyak: 3. feladat kidolgozása: tengely tervezése.
7ea. Gördülőcsapágyazások tervezése. 7.gyak: 3. feladat kidolgozása és beadása.
8 ea. Tömítések típusai, kiválasztásuk. 8.gyak: 4. feladat kidolgozása: tengelykapcsoló kiválasztása.
9 ea. Rugók tervezése. 9.gyak: 4. feladat kidolgozása: tengelykapcsoló kiválasztása.
10 ea. Szíjhajtások. Ékszíjhajtások. 10.gyak: 4. feladat kidolgozása és beadása.
11 ea. Fogasszíjhajtások. Lánchajtások. 11.gyak: 5. feladat kidolgozása: gördülőcsapágyazás tervezése
12 ea. Dörzshajtások. Fékek. 12.gyak: 5. feladat kidolgozása: gördülőcsapágyazás tervezése
13 ea. Fogaskerékhajtások osztályozása. Hengeres fogaskerekek geometriai méretezése. 13.gyak: 5. feladat kidolgozása és beadása.
14 ea. Fogaskerekek szilárdsági méretezése. 14.gyak: Elégtelen feladatok pótlása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
5db évközi feladat elkészítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi feladatokra kapott osztályzat egyharmad súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsga minősítése ötfokozatú minősítés szerint történik: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Terplán Z.: Gépelemek I. Tankönyvkiadó, Bp., 1979.
2. Terplán Z.: Gépelemek II. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.
3. Zsáry, Á.: Gépelemek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999
4. Zsáry, Á.: Gépelemek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1990
5. Péter, J.: A géptervezés alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017.
6. Shigley, J. E. – Mischke, C. R. – Budynas, R. G.: Mechanical Engineering Design, Mc. Graw Hill, 2004

Ajánlott irodalom:

1. Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó, Bp., 1983.
2. Szota Gy.: Gépelemek IV. Tankönyvkiadó, Bp., 1990.
3. Döbröczöni Á.: Gépszerkezettan I. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1999.
4. Hamrock, B. J. – Jacobson, B. – Schmid, S. R.: Fundamentals of Machine Elements, Mc. Graw Hill, 1999.