Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Intelligens szenzorok; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Intelligens szenzorok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE218M
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az iparban használatos intelligens szenzorok, érzékelők, távadók tervezés szintű megismerése. A használatban léből kommunikációs protokollok jellemzőinek, használatának elsajátítása.


Tudás: Rendelkezik a mechatronikai területhez kapcsolódó gépészeti és villamos méréstechnikai, valamint matematikailag és informatikailag megalapozott méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Képes a mechatronikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok elméleti megfogalmazására és gyakorlati megoldására.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

A gyártásautomatizálás és a folyamatirányítás jellemzői, a különböző területek bemutatása, elemzése. Analóg érzékelők felépítése. Analóg jelfeldolgozás és jeltovábbítás a különböző rendszerekben. A D/A konverterek felépítése és használata távadókban. Az A/D konverterek felépítése, működési jellemzői, használata távadókban. A digitális jelfeldolgozás alapjai. A digitális érzékelők jellemzői. Digitális kommunikációs rendszerek és az ipari hálózatok jellemzői. Szabványos, érzékelőkre kialakított kommunikációs rendszerek jellemzői.Intelligens távadók felépítése, használata, jellemzői. A különböző gyártók által használt rendszerek ismertetése.Kétállapotú jelek érzékelésére alkalmas rendszerek (SENSOPLEX, SDN) felépítése és használata. A HART protokoll és használata. A PROFIBUS család (Profibus PA, DP, ProfiNet, ProfiSafe) és az INTERBUS rendszerek felépítése és alkalmazása. A Foundation Fieldbus rendszerek felépítése és alkalmazása.
Érzékelők használata ipari számítógépes hálózatokban. Távadók konfigurálásának lehetőségei, programozási követelmények.Az intelligens érzékelőkből felépített rendszerek jellemzői. Alkalmazás gyártó rendszerekben és a folyamatirányításban.A számítógépes felső szintű rendszer felépítés. A PLC, SCADA és DCS struktúrák jellemzői, alkalmazásának követelményei.A gyártásautomatizálás és a folyamatirányítás kapcsolata a vállalati információs rendszerrel. A különböző megoldások összehasonlító elemzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során 2 zárthelyi dolgozatot egyenként elégségesre kell teljesíteni. Egy dolgozat időtartama 60perc. Max. pontszám dolgozatonként 20 pont. Megfelelt szint: a pontok 50%-a.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Gyakorlati jegy a 2 zárthelyi összpontszáma alapján: 0-19 pont elégtelen; 20-25 pont elégséges; 26-30 pont közepes; 31-35 pont jó; 36-40 pont jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
  1. Seippel, Transducers: Sensors and Detectors, Brady (Robert J.) Co ,U.S. (April 1983.)
  2. Kourosh Kalantar-zadeh, Sensors: An Introductory Course, Springer, 2013.
  3. Gupta, Gourab: Smart Sensors and Sensing Technology, Springer 2008.
Ajánlott irodalom:
  1. John S. Wilson: Sensor Technology Handbook Newnes 2004.
  2. Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors, Designs, and Applications, ISBN-13: 978-0387007502
  3. David C. Swanson: Signal Processing for Intelligent Sensor Systems with MATLAB. CRC Press, 2011.