Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektronika - elektronikus mérőrendszerek; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektronika - elektronikus mérőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE217MN
Levelező: GEVEE217MNL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Tordai György
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A számítógéppel vezérelt mérőrendszerek elméleti ismerete és gyakorlatban rendszerintegrátori szintű megismerése.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti eljárásokat és gyakorlatokat.
Képesség: Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok megvalósítása során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Digitális mérési módszerek. A digitális adatfeldolgozás elvi kérdései. DMM. Számítógépes mérőrendszerek felépítése és jellemzői. Multiplexelt és szimultán mintavételezők. Mintavételezés törvénye, kvantálás szabályai, mintavételezési és konverziós frekvencia. Érzékelők, átalakítók, ezek típusai, jellemzői és felhasználási területei. Analóg jelkondicionálók, D/A és A/D átalakítók. Multifinkcionális mérésadatgyűjtők jellemzői, analóg bemenet, analóg kimenet, digitális be- és kimenetek, számláló időzítő. Analóg bemenet alkalmazásának jellemzői, mintavételezési módszerek, triggerelt mintavételezés. Vezérlő-és jelfeldolgozó szoftverek, alapvető szoftver szolgáltatások gyakorlati alkalmazása. Analóg bemenetek és kimenetek alkalmazása. Mintavételezett jelek frekvencia analízise és statisztikus analízise.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 db 40 pontos zárthelyi dolgozat és 2 db beadandó egyéni feladat, amelyekből ugyancsak 40 pont szerezhető. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat 50%-os teljesítése és a két beadandó feladat egyenként legalább 50%-os teljesítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 db 40 ponos zárthelyi dolgozat és 1db beadandó egyéni feladat, amelyekből ugyancsak 40 pont szerezhető. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat 50%-os teljesítése és a beadandó feladat legalább 50%-os teljesítése.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A vizsga írásbeli, részben elméleti részben számítási feladatokat tartalmaz. Max 40 pont szerezhető. Elégséges szint: 50% (20-ponttól); közepes szint 62% (25-től); jó szint 75% (30-tól); jeles szint 87% (35-től) szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A vizsga írásbeli, részben elméleti részben számítási feladatokat tartalmaz. Max 40 pont szerezhető. Elégséges szint: 50% (20-ponttól); közepes szint 62% (25-től); jó szint 75% (30-tól); jeles szint 87% (35-től) szerezhető.

Kötelező irodalom:

1. Szabó N. elektronikus példatár, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról
2. Zoltán István: Méréstechnika (Egyetemi Tankönyv) 1997
3. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998.
4.
5.

Ajánlott irodalom: