Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Teljesítmény-elektronika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Teljesítmény-elektronika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE089-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Boros Rafael Ruben - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Boros Rafael Ruben
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE087-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket.
Képesség: Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Tárgy tematikus leírása:

Teljesítmény félvezetők jellemzői, meghajtásuk, fajtáik: BJT, HVT, JFET, MOSFET, SCR, TRIAC, GTO, IGBT, MCT, SITH. AC/DC átalakítók: vezéreletlen természetes kommutációjú és vezérelt 1F és 3F egyenirányítók klf. terheléssel. DC/DC konverterek/szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Pulzus modulációk elve: PWM, PFM, PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. Uni- és bipoláris átalakítók. DC/AC átalakítók (inverterek): teljes és félhidas átalakítók. Egy és háromfázisú SPWM átalakítók elvei. AC/AC teljesítményszabályzási elvek. Statikus kapcsolók. Tápegységek: lineáris szabályozású tápegységek, kapcsolóüzemű tápegységek. Buck, boost, flyback, forward, SEPIC, buck-boost konverterek. Teljesítménytényező szabályozás (PFC). Szünetmentes energiaellátás megoldásai. Hidraulika-pneumatika teljesítményelektronikai áramkörei. EMC alapjai. Teljesítményelektronikai egységek zavar emissziója és immunítása. Esettanulmányok. Mérési gyakorlatok az elektronika és a teljesítményelektronika témaköréből.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A zárthelyi dolgozat sikeres megírása (legalább 50%) és az egyéni beadandó feladat teljesítése. A zárthelyi 5 kérdésből áll, egy kérdés 10 pontot ér, részpont adható. A zárthelyiben egy számításos példa és négy elméleti kérdés van. A sikertelen zárthelyi dolgozat a pótzárthelyi időpontjában pótolható. Kimagaslóan aktív hallgató, aki interaktívan becsatlakozik az előadásba, plusz pontot kaphat, mely beleszámít a zárthelyi dolgozatba.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy meghatározása az alábbiak szerint töténik:
1. 0-24 elégtelen
2. 25-31 elégséges
3. 32-38 közepes
4. 39-44 jó
5. 45-50 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Heumann, K.,: A teljesítményelektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979
2. Puklus Zoltán, Teljesítményelektronika, Universitas.Győr Nonprofit Kft., 2007
3. Rashid, M., H.: Power Electronics, Prentice Hall, 1993.

Ajánlott irodalom:

1. Csáki Frigyes, Ganszky Károly, Ipsits Imre, Marti Sándor, Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971
2. Csáki Frigyes, Hermann Imre, Ipsits Imre, Kárpáti Attila, Magyar Péter, Teljesítményelektronika példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975,
3. Rashid, M.H.: PSpice for Power Electronics and Electric Power, Pretince-Hall, 1995
4. Dr. Kovács E: Teljesítményelektronika Mechatronikai mérnöki alapszakos hallgatóknak, on-line jegyzet. http://www.uni-miskolc.hu/~elkke
5. Marti Sándor, Erősáramú elektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.ű