Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektrotechnika szigorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Elektrotechnika szigorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE088-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: SZ_V
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Subert József
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVEE050-B és GEVEE087-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Meggyőződni az elektrotechnikai-elektronikai alapismeretek megfelelő elsajátításának szintjéről.


Tudás: Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Az elektrotechnika és az elektronika válogatott fejezeteiből előzetesen kiadott 14+14 vizsgakérdés alapján teljesített szigorlat. Mindegyik területről egy-egy kérdést kell részletesen kidolgozni és szóban előadni. Elégséges szint, ha mindkét területről adott válaszok elérik külön-külön is az elégséges szintet.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Nincs
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Nincs
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Dr. Kovács E: Elektronika Mechatronikai mérnöki alapszakos hallgatóknak, on-line jegyzet (http://www.uni-miskolc.hu/~elkke)
2. Tietze, U., Schenk, Electronic Circuits --- Handbook for Design and Applications, 2008
3. Uray Vilmos, Szabó Szilárd, Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
4. Roadstrum W. H., Wolaver D. H., Electrical Engineering for all engineers, John Wiley & Sons, 1987

Ajánlott irodalom:

1. Tietze-Schenk: Analóg és digitális elektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1991.
2. Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
3. Millmann: Microelectronics, McGraw-Hill Education 2001.
4. Dr. Fodor György: Elméleti Elektrotechnika I. II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
5.Fitzgerald A. E., Higginbottham D. E., Grabel A., Basic Electrical Engineering, McGraw-Hill, 1981.