Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Autóvillamosság, autóelektronika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Autóvillamosság, autóelektronika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE097-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k): Erdősy Dániel
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVEE050-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi tanulmányaik során elsajátított elektrotechnikai és elektronikai ismereteire alapozva bemutassa, megismertesse és megértesse a hallgatókkal a közúti gépkocsi villamos rendszerének felépítését. Feladata, hogy rávilágítson a különböző villamos berendezések speciális működésére és követelményrendszerére.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A gépkocsi villamos hálózata. Indító akkumulátorok. Karbantartásmentes akkumulátorok. Generátorok. Feszültség szabályozás. Indítómotorok. Gyújtóberendezések. Benzinbefecskendező rendszerek. Diesel-befecskendező rendszerek. Automata sebességváltó. Blokkolás gátló fékrendszer. Kipörgés szabályozás. Járműdinamika szabályozás. Személygépkocsi világítási berendezései. Fedélzeti műszerek. Ablaktörlő és páramentesítő rendszerek. Vezetői asszisztensek. Légzsák és pirotechnikai övfeszítők. Riasztó készülékek. Rádiófrekvenciás zavarvédelem.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során az aláírás teljesítésének feltétele két dolgozatnak elégséges szintű (legalább 50%-os) teljesítése és a bemutató mérésen való részvétel. A dolgozatok időtartama 50 perc. Egy dolgozat értéke 30 pont. Tehát külön-külön 15-15 pontot kell elérni az aláírás megszerzéséhez. Összesen 60 pont szerezhető.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy meghatározása az alábbiak szerint töténik:
1. 0-29 elégtelen
2. 30-39 elégséges
3. 40-49 közepes
4. 50-55 jó
5. 56-60 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
  1. Hevesi György, Autóvillamosság, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-16-6046-3
  2. Bakos István, Járművillamosság, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1979.
  3. Bosch, Automotive Electric/Electronic Systems, Robert Bosch GmbH, Stuttgart, 1995, ISBN 1-56091-596-X
Ajánlott irodalom:
  1. Huszti Tibor, A gépjármű villamos hálózata és az akkumulátorok, Autoverso, Budapest, 1996
  2. Dr. Frank Tibor, Dr. Hodvogner László, Dr. Kelecsényi István, Autóelektronikai ismeretek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004, ISBN 963-16-0088-2
  3. Martynn Randall, Autóvillamosság mindenkinek, Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, ISBN 978-963-9945-01-2
  4. Jörg Schauffele, Thomas Zurawka, Automotive Software Engineering, Vieweg, Wiesbaden, 2004.