Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált tervezőrendszerek II.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Integrált tervezőrendszerek II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT071M
Levelező: GEMTT071ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Lukács Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kovács Péter Zoltán, egyetemi docens Gál Viktor, PhD. hallgató
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Napjaink CAD/CAM rendszereiben alkalmazott célorientált lemezalkatrészek sorozatszerszám tervezésének ismertetése
Tudás: Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:
Lemezalkatrészek geometriai modellezésének számítógépi eljárásai, módszerei. Többlépéses alakítási eljárással készült lemezalkatrészek közbelső alakjainak meghatározása NX Intermediate Stage Tools alkalmazással. Az NX Progressive Die Wizard moduljának logikai felépítése, működési elve. Alkatrészmodelltől a virtuális sávtervig NX-PDW-ben. Sávtervből komplett szerszámösszeállítás készítése NX-PDW-ben. Alkatrészadatbázis működésének ismertetése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és 1 db. NX Sheet Metal Feature feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és 1 db. NX Sheet Metal Feature feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.
Kötelező irodalom:
1 .Gál, G., Kiss, A., Sárvári, J., Tisza, M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-316.
2. Tisza, M., Halbritter, E.: Képlékenyalakító eljárások számítógépes tervezése, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006. p. 1-346.
Ajánlott irodalom:
1.Dixit, M. P., Dixit, S. U., Modeling of Metal Forming and Machining Processes by Finite Element, Springer-Verlang London, 2008.
2. Banabic, D., Bunge, H. J., Pöhlandt, K., Tekkaya, A. E., Formability of Metallic Materials, Springer-Verlang Berlin, 2000,
3. Siemense-NX User's Manuals