Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Technológiai folyamatok modellezése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Technológiai folyamatok modellezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT075M
Levelező: GEMTT075ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Lukács Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kovács Péter Zoltán, egyetemi docens Gál Viktor, PhD. hallgató
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Technológiai folyamatok modellezésének modern számítógépi alkalmazásainak ismertetése


Tudás: Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

Modellezési alapismeretek, a modellezés célja és típusai. Technológiai folyamatok modellezésének elméleti alapjai. Technológiai folyamatok numerikus modellezése: a végeselemes módszer elvi alapjai, általános és célorientált végeselemes szoftverek. A végeselemes megoldás általános menete. Geometria létrehozása, diszkretizáció és behálózása. Elem és csomópont típusok, csoportok létrehozása. Input adatok értelmezése, hőtani, metallurgiai és mechanikai adatok bevitele. Peremfeltételek definiálása. A végeselemes módszer alkalmazása a lemez- és térfogat alakításban. A végeselemes módszer alkalmazása fázisátalakulási folyamatok elemzésére, hőkezelési és hegesztési eljárások modellezése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és 1 db. NX Sheet Metal Feature feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és 1 db. NX Sheet Metal Feature feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.

Kötelező irodalom:

1 .Gál, G., Kiss, A., Sárvári, J., Tisza, M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-316.
2. Tisza, M., Halbritter, E.: Képlékenyalakító eljárások számítógépes tervezése, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006. p. 1-346.

Ajánlott irodalom:

1.Dixit, M. P., Dixit, S. U., Modeling of Metal Forming and Machining Processes by Finite Element, Springer-Verlang London, 2008.
2. Banabic, D., Bunge, H. J., Pöhlandt, K., Tekkaya, A. E., Formability of Metallic Materials, Springer-Verlang Berlin, 2000,
3. Siemense-NX User's Manuals