Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Alakítástechnológia; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Alakítástechnológia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT112M
Levelező: GEMTT112ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Lukács Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Gál Gaszton, c. egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Különféle alakító eljárások technológiai- és szerszámtervezési kérdéseinek megismertetése


Tudás: Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

Vágási eljárások tervezése. Elrendezési elvek, sávterv készítés, technológiai adatok. Vágószerszámok. Szerszámvezetékek jellemzői, választás elvei. Szerszámelemek méretezése. Hajlítási technológia tervezése, teríték, minimális hajlítási sugár, visszarugózás hajlítószerszámok típusai, tervezési elvek. Mélyhúzási technológia tervezése. Teríték számítása, húzások száma, hőkezelések helye, húzószerszámok. Sorozatszerszámokkal való gyártás folyamata, tervezésük. A hidegfolyatás, a hidegzömítés technológiai folyamata, technológiai tervezésük lépései. A kovácsolási technológiák jellemzői, kovácsdarabok tervezési elvei. Alakítógépek. A gépkiválasztás elvei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és a féléves beadandó feladat elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és a féléves beadandó feladat elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a féléves beadandó feladat szóbeli megvédése után alakul ki a végső érdemjegy.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a féléves beadandó feladat szóbeli megvédése után alakul ki a végső érdemjegy.

Kötelező irodalom:

1.Gál, G., Kiss, A., Sárvári, J., Tisza, M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-316.
2. Miklós Tisza: Metal Forming, University of Miskolc, 1996. p. 1-205.

Ajánlott irodalom:

1. Kaliszki S.: Képlékenységtan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.
2. Gillemot, L., Ziaja, Gy.: Fémek képlékenyalakítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
3. Lange, K.: Metal Forming, McMillan Co. New York, 1983.