Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT608-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem:
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:Számonkérés módja:
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Tudás:
Képesség:
Attitűd:
Autonomia és felelősség:
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: