Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Géprajz - Gépelemek; (Nappali)

Tantárgy neve:
Géprajz - Gépelemek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET224B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Sarka Ferenc
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/GET/224B

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a géprajzi szabályokkal. Gyakorlatot szerezzenek a műszaki ábrázolás területén. Megismertesse a hallgatókat a legalapvetőbb gépelemek működésével. Segítséget nyújt a majdan anyagmérnökként dolgozóknak a gépészmérnökökkel történő jó együttműködéshez. Bepillantást ad a gépészeti szakterületbe.


Tudás:
Képesség:
Attitűd:
Autonomia és felelősség:
Tárgy tematikus leírása:

Alapfogalmak. A műszaki rajz készítésének általános követelményei. Tárgyak műszaki ábrázolása. Vetületek, nézet, metszet, szelvény. Műszaki rajzok méretaránya. Méretek megadása. A vázlatkészítés menete. Oldható és nem oldható kötések, fogazott gépelemek, gördülőcsapágyak ábrázolása. Tűrések és illesztések, felületminőség előírása. Alakhűség és helyzetpontosság. Modellrajzolás, alkatrészrajz készítése összeállítási rajz alapján.

A gépelemek méretezésének alapelvei. Kötőelemek és kötések. Tengelyek. Tengelykapcsolók. Merev, kiegyenlítő, dörzs- és rugalmas tengelykapcsolók. Oldható, önműködő- és villamos tengelykapcsolók. Súrlódás. Kenőanyagok. Kenéselméleti eredmények. Sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti kialakítása, méretezése, kiválasztása, beépítése. Rugalmas hajtások. Rugók. Tömítések. Fékek. Mechanikus hajtások áttekintése. Fogazott elem párok. Külső, egyenes fogú, hengeres fogaskerekek. Elemi, kompenzált és általános fogazatú kerékpárok. Fogaskerekek szilárdsági és geometriai méretezésének alapjai. Ferde fogazatú fogaskerekek. Kúpkerekek. Csigahajtások. Fogaskerékhajtóművek, bolygóművek. Különleges hajtások. Forgattyús hajtóművek. Csővezetékek és szerelvények. Tömítések.

1. A félév követelményeinek ismertetése. Rajzlapok, szövegmezők, rajztípusok, vetületek, metszetek, kitörés alkalmazása
2. Mérethálózat felépítése, mérettűrések, helyzettűrések, felületminőségek megadása
3. Csavarkötések ábrázolása. További oldható és nem oldható kötések ábrázolása, megadás
4. Tengelyek, tengely-agy kötések megadása.
5. Fogazott gépelemek ábrázolása. Fogaskerék, Lánckerék
6. Összeállítási rajzok tulajdonságai, alkalmazott jelölések, egyéb tartozékok
7. Tervezési folyamat és lépései Méretezés alapfogalmai
8. Tengelyek, tengely-agy kötések, csapágyak.
9. Csapágyak, csapágyazások, tömítések
10. Tengelykapcsolók, tengelyek
11. Kötőelemek, fogazott gépelemek, fogaskerekes hajtóművek
12. Fogazott elemek gyártási eljárásai
13. Különleges hajtóművek

 

Követelmények: A tárgy 2előadás+2gyakorlat kiosztású. Kredit értéke: 4kredit. A tárgy lezárása aláírás + vizsga. Az aláírás feltétele a 4 gyakorlati feladat legalább elégséges szintű elkészítése, a gyakorlatvezető irányítása alapján. Az évközi feladatokra kapott osztályzatok, matematikai átlagából képzett osztályzat, a vizsgajegybe egyharmad súllyal beszámít (Ha az írásbeli vizsga legalább elégséges eredményű). A vizsga, írásban és szóban történik. Az elégséges osztályzat 50% feletti teljesítmény után adható. A vizsgán egysoros számológép, toll, ceruza, radír, körző és vonalzó használható kizárólag. Vizsgázni csak érvényes neptun jelentkezéssel és a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatását követően lehet. A gyakorlatvezető által elégtelenre minősített évközi feladatok pótlására a tanrendben előírt aláírás pótlási időszakban kijelölt nap(ok) állnak rendelkezésre.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Fancsali J.: Géprajz. Tankönyvkiadó, Bp., 1989,

Szendrő Péter: Gépelemek, Mezőgazda Kft. 2007, ISBN: 9789632863719

Thomas E. French, Charles J. Vierck: The fundamentals of engineering drawing and graphic technology 1978, McGraw-Hill.

Ajánlott irodalom:

Szente J. – Bihari Z.: Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek.

Nagy G. (szerk.): Gépszerkesztési Atlasz, GTE, Bp. 1991.

Bernard J Hamrock, Bo Jacobson, Steven R. Schmid: Fundamentals of Machine Elements, Mcgraw-Hill, 1999, ISBN 0256-19069-0