Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműrendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET082-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: Szabadon v
Tárgyfelelős: Dr. Bihari János - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a hallgatók látókörének tágítása. A tantárgy az egyes, logisztikai célokra használt, vagy használható járművek és az általuk használt pályák, utak alapvető jellemzőit ismerteti, fokozott hangsúlyt helyezve az önálló munkára és a témák folyamatos megbeszélésére.


Tudás:
Képesség:
Attitűd:
Autonomia és felelősség:
Tárgy tematikus leírása:

1. hét A tantárggyal kapcsolatos információk kihirdetése (félévi menetrend ismertetése, követelményrendszer, oktatási segédletek, jegyzetek, előadások elkészítése stb.)
2. hét Vasút. A vasúti pálya, villamosított és nem villamosított pályák, alkalmazási lehetőségek. A vasúti űrszelvény. Az űrszelvény szerepe logisztikai szempontból. Felsővezetékek.
3. hét A villamospálya. A villamos előnyei, hátrányai. Űrszelvény, elsodrási terület. Felsővezetékek.
4. hét A földalatti vasút. Sajátosságok, pályakialakítás, alagutak. A járművek sajátosságai, forgóvázak, hajtáselemek.
5. hét Dízelmotorok. A Diesel körfolyamat. Hatásfok és terhelés összefüggései. Indikátordiagramok. Felhasználási területek, beépítési lehetőségek. Otto motorok. Az Otto körfolyamat. Hatásfok és terhelések összefüggései. Indikátordiagramok, felhasználási területek. Az Atkinson ciklus.
6. hét Tehergépkocsik 7,5 tonna alatt. Előírások. Felépítési sajátosságok. Felhasználási területek. Tehergépkocsik 7,5 tonna fölött. Előírások. Felépítési sajátosságok. Felhasználási területek.
7. hét Autóbuszok. Előírások. Felépítési sajátosságok. Felhasználási területek.
8. hét Az elérési idők mérési módjai.
9. hét Kerékpárok. A kerékpárok alkalmazási területei az anyagmozgatásban, személyszállításban. Felépítés. A nem sportcélú kerékpárok sajátosságai.
10. hét Motorkerékpárok. A motorkerékpárok alkalmazási területei az anyagmozgatásban, személyszállításban. Felépítés. Hajtásláncok. A terhelhetőség korlátainak figyelembe vétele.
11. hét Mezőgazdasági vontatók. Felépítés. Tengelykialakítások. Motorok, hajtásrendszerek.
12. hét Ráépített gépek, vontatott gépek, pótkocsik. Felhasználási területek logisztikai alkalmazásokban.
13. hét Rakodógépek. Előírások. Felépítési sajátosságok. Felhasználási területek.
14. hét A félév lezárása, nyitott kérdések tisztázása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

- A tárgy lezárásának módja: aláírás, vizsga
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele a kötelező foglalkozások folyamatos látogatása (a gyakorlati órák 70%-án kötelező a részvétel, különben végleges aláírás-megtagadás). A hallgatóknak csoportosan kell egy tervezési feladatot teljesíteniük.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

- A félévközi feladat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. A jeles és jó minősítésű előadásokra a hallgató megajánlott jegyet kaphat, ha rendszeresen látogatja a foglalkozásokat és azokon megfelelő aktivitással vesz részt.
- Az elmaradt előadásokat mindenképpen a szorgalmi időszakban kell pótolni. Ha valaki rajta kívülálló okból (betegség, vis maior stb. miatt) ezt nem tudja teljesíteni, akkor a megfelelő igazolások bemutatása után egy minimum 12 oldalas esszé megírásával az aláíráspótlási időszakban is megszerezheti az aláírást.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Gépkönyvek, promóciós anyagok, internetes források.
Duka Gyula - Keller Ervin - Dr. Kiss István - Takács Ferenc - Virágh Sándor: Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve a C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz BUSINESS MEDIA MAGYARORSZÁG KFT, 2010.
Colin Garratt: Mozdonyenciklopédia, Athenaeum Kiadó Kft. 2012.
Franz Beisteiner: Stapler: Beanspruchungen, Betriebsverhalten und Einsatz, Expert Verlag, 1994.
Heinrich Riedl: Handbuch praktische Traktorentechnik Gebundene Ausgabe, Ulmer, 2014.
Dezsényi György, Emőd, István, Finichiu Liviu : Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata, Nemzetek Tudása Tankönyvkiadó, 2009.