Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ipari vezetéknélküli hálózatok; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Ipari vezetéknélküli hálózatok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU123M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem:
Logisztikai folyamatok blokk
Tárgyfelelős: Dr. Bartók Roland - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Bartók Roland, tanársegéd
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEALT185M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Bemutatni és megismertetni a hallgatókkal napjaink széleskörűen használt irányítástechnikában használatos vezetéknélküli adatátviteli technológiáit és fejlődési irányát.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A rádiós kommunikáció alapjai. Antennák alkalmazásának, típusainak megismerése. Iparban alkalmazott technológiák megismerése, összevetése, alkalmazási példa vizsgálata. Vezetéknélküli működés vizsgálata, hibakeresés, zavaró jelek felkutatása. Azonosításra használt rádiós technológiák bemutatása. Újszerű technológiák megismerése, IoT kommunikációs technológiák bemutatása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1db 1 órás zárthelyi dolgozat a félév végén. A ZH értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1db 1 órás zárthelyi dolgozat a félév végén. A ZH értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Aláírás: részvétel az elméleti és gyakorlati órák legalább kétharmadán.A ZH legalább elégséges (40%) és 3 gyakorlati óra feladatainak sikeres telejsítése. Vizsga: írásbeli vizsga. A ZH és vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Aláírás: részvétel az elméleti és gyakorlati órák legalább kétharmadán.A ZH legalább elégséges (40%) és 3 gyakorlati óra feladatainak sikeres telejsítése. Vizsga: írásbeli vizsga. A ZH és vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.

Kötelező irodalom:

1. Dr. Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek IV., ISBN 978-963-08-1516-1, AUT-INFO Kft., 2011. A.S.
2. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok (bármelyik angol vagy magyar kiadás). Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004, 939 o., ISBN: 963-545-384-1.

Ajánlott irodalom:

1. W. Stallings: Data and Computer Communications. 3rd edition, Macmillan, 1991, ISBN: 0-02-415454-7.
2. U.D. Black: Data Networks. Concepts, theory, and practice. Prentice-Hall, 1989, ISBN: 0-13-198599-X.
3. J.A. Gutiérrez, E.H. Callaway Jr., R.L. Barrett Jr.: Low -Rate Wireless Personal Area Networks, Enabling Wireless Sensors with IEEE 802.15.4. IEEE Press, 2003, ISBN: 0-7381-3557-7.
4. Lambert M.: Szenzorok. www.muszakikiadvanyok.hu/.../lambert_miklos_szenzorok.html.
5. J. Park, S. Mackay, E. Wright: Practical Data Communications for Instrumentation and Control. Elsevier, 2003. ISBN: 07506 57979.