Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomamunka II. ; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomamunka II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU128M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Móré Ádám - egyetemi tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVAU127M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 40
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató előző félévekben előkészítet munkájának lezárása. A Diplomamunka tényleges elkészítése, megírása. Az ehhez szükséges mérések, kísérletek elvégzése. Értékelése, és következtetések megfogalmazása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 60-80 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 60-80 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.