Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomamunka I. ; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomamunka I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU127M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Móré Ádám - egyetemi tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVAU124M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 40
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató előző félévekben előkészítet munkájának megvalósítása. A Diplomamunka előkészítése, nyomtatott áramköri tervek, szoftverek megvalósítása. Az ehhez szükséges mérések, kísérletek elvégzése. Értékelése, és következtetések megfogalmazása. A hallgató előző félévekben előkészítet munkájának megvalósítása..

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 80%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A feladat előrehaladását jelentő beszámolók időbeni elkészítése.80 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-79% elégtelen, 80-85% elégséges, 86-90% közepes, 91-95% jó, 95-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A feladat előrehaladását jelentő beszámolók időbeni elkészítése.80 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-79% elégtelen, 80-85% elégséges, 86-90% közepes, 91-95% jó, 95-100% jeles.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.