Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt munka II.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt munka II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU125M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Móré Ádám - egyetemi tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVAU124M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 12
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató által választott /a tanszék által ajánlott vagy vállalatnál kapott feladat folytatása révén a villamosmérnöki tudományokhoz kötődő tervezési módszerek és eszközök megismerése, tervezési ismeretek elsajátítása, tervezési dokumentációk készítése. A Projekt 1 feladat tervezése, esetlegesen gyártás előkészítése, részletes elemzése.
A tervezés során a megvalósítási technológia kiválasztása gazdasági szempontok alapján, lehetséges alternatívák bemutatása, a tervezés elemzése, szimulációja, ezek gazdaságossági szempontú értékelése. A feladatban megvalósuló eszköz teljes körű tesztelésének/tesztelhetőségének vizsgálata. Folyamatos konzultáció a tárgyfelelőssel, a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 60%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 60%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A projektfeladat készítésben előírt projektfeladat ellenőrzési pontok teljesítése és egy 20-25 oldalas beszámoló leadása.60 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A projektfeladat készítésben előírt projektfeladat ellenőrzési pontok teljesítése és egy 20-25 oldalas beszámoló leadása.60 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.