Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt munka I. ; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt munka I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU124M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Móré Ádám - egyetemi tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:min 8 kr:
GEVAU220M
GEVEE224M
GEVEE225M
GEVAU560M
GEVAU519M
GEVAU120M
GEVAU121M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 12
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató által választott /a tanszék által ajánlott/vállalatnál kapott feladat révén megismeri, elsajátítja a villamosmérnöki tudományokhoz kötődő tervezési módszereket és eszközöket. Cél: tervezési ismeretek elsajátítása, tervezési dokumentációk készítése. Egy konkrét tervezési feladat tervezése, esetlegesen gyártás előkészítése, részletes elemzése. Kapcsolódó irodalomkutatási feladatok végzése.
A konkrét feladat elemzése, lehetséges alternatívák bemutatása, a tervezés/gyártás során szóba jöhető technológiák elemzése, ezek gazdaságossági szempontú értékelése. Folyamatos konzultáció a tárgyfelelőssel, a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 60%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott munka legalább 60%-os teljesítése és leadása írásos formában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A projektfeladat készítésben előírt projektfeladat ellenőrzési pontok teljesítése és egy 20-25 oldalas beszámoló leadása.60 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A projektfeladat készítésben előírt projektfeladat ellenőrzési pontok teljesítése és egy 20-25 oldalas beszámoló leadása.60 % elérése elégséges szint. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.