Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés II; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés II
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU230M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Attila Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVAU223M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 19Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók által tanultak alkalmazása egy infokommunikációs feladat megoldásánál.


Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani. Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Nyitott és elkötelezett az önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére a természettudományok, a mérnöki és informatikai tudományok területén.
Autonomia és felelősség: Alkalmas csoportban, egy-egy részterület szakértőjeként dolgozni, valamint csoportot felelősséggel irányítani.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató a korábbi Diplomamunka I. tárgyat folytatva az önálló munkájának (Diplomamunka II) - amely a diplomamunka egészében a legfontosabb rész (alkalmazás fejlesztés, mérés, tervezés stb.) - feldolgozása, részletes leírása, az eredmények ismertetése. A feladat elkészítése során felmerült nehézségek, jövőbeni fejlesztési lehetőségek ismertetése. Folyamatos a konzultáció a témavezetővel, a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A feladat előrehaladásának folyamatos ellenőrzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A feladat előrehaladásának folyamatos ellenőrzése.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 60-80 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló minimum 60-80 oldal terjedelmű, formai követelményeknek megfelelő írásos anyag és a dolgozatírás során végzett önálló tevékenység értékelése gyakorlati jegy formájában.

Kötelező irodalom:

A választott témához kötődő magyar és idegen nyelvű szakirodalom.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.