Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Beágyazott rendszerek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Beágyazott rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU519B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): L. Kiss Márton tanásegéd
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVAU518B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A villamosmérnöki ismeretek elsajátítása a szakirányú képzéseben


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére. Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye.Lab: Vivado Xilinx Embedded workshop lab 1.
Ea: Xilinx Vivado fejlesztési környezet sajátosságai. A fejlesztőkörnyezet jellemzői.
Lab: Vivado Xilinx Embedded workshop lab 2.
Ea: Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák a beágyazott rendszerek tervezésében.
Lab: Vivado Xilinx Embedded workshop lab 3.
Ea: Általános célú processzorok, célprocesszorok, feladat-specifikus processzorok használata a beágyazott rendszerek tervezésében.
Lab: Vivado Xilinx Embedded workshop lab 4.
Ea:. Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése.
Lab: Vivado Xilinx Embedded workshop lab 5.
Ea: Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat készítése, jegyzőkönyvvel. Feladatbeadás a 9. héten.
Ea: Szabványos kommunikációs protokollok. Beágyazott rendszerekben haszált szabványos kommunikációs protokollok ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Memóriakezelés. Külső és belső memóriák kezelése FPGA illetve SOC rendszerekben..
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea:. Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea:. : Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása. Véges állapotú állapotgép tervezése
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea. Processzek/folyamatok kommunikációja, szinkronizálása, megvalósítása/implementációja. Valós idejű operációs rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek tervezése.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: IC technológiák szerepe a beágyazott rendszerekben.
Lab: Pótlás
Ea: konzultáció, zárthelyi
Lab: Pótlás

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges minősítésüre; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles, A ZH legalább elégséges teljesítése (eléséges >60%, 24-28 pont elégséges, 28-32 pont közepes, 32-36- jó, 36-40 jeles), A gyakorlati jegy: ZH*0,5+Gyakorlatok átlaga*0,5
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Gyakorlati jegy: a ZH*0,5+ gyakorlatok átlaga*0,5
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. L. H. Crocket, Ross A. Eliott, M. A. Enderwitz, R. W. Stewart, The Zynq Book,Strathclyde Academic Media, www.zynqbook.com, 2014, pp. 460
2.
3.
4.
5.