Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

6 hét Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
6 hét Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAUSzGyBV_A-B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Forgács Zsófia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVAU510B, GEVAU512B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Ipari feladatokat és ipari környezet megismerése, valós feladatok megoldása. Megteremti a komplex feladat, szakmai gyakorlat, szakdolgozat készítés hármas egységét.


Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 15-20 oldal terjedelmű írásos anyag leadása.Minősítés a szakmai gyakorlatot vezető mérnök/oktató által, Kivállóan megfelelt; Jól megfelelt, megelelt, nem felelt meg. Amennyiben legalább megfelelt minősítést kap és leadta az írásos anyagot a hallgató, teljesíti az aláírás feltételét.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A végzett munka eredményeit összefoglaló 15-20 oldal terjedelmű írásos anyag leadása.Minősítés a szakmai gyakorlatot vezető mérnök/oktató által, Kivállóan megfelelt; Jól megfelelt, megelelt, nem felelt meg. Amennyiben legalább megfelelt minősítést kap és leadta az írásos anyagot a hallgató, teljesíti az aláírás feltételét.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.
2.
3.
4.
5.