Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérőrendszerek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mérőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU507B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: L. Kiss Márton - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Műszerezési szabványok és a
korszerű mérési eljárások megismerése


Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben valósuljon meg.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

Műszerezési szabványok:
MSZ, ISO ismertetése. Műszerezési tervjelek, tervek, dokumentációk. Kivitelezési tervek. Mérőrendszerek analóg és digitális építőelemei: adatgyűjtő modulok és szoftverek. A nyomás mérés osztályozása és felhasználása. Rugalmas és laza membránokon alapuló mérések elve és eszközei. Abszolút, relatív és differenciál nyomásmérésre szolgáló eszközök. Elektronikus nyomásérzékelők: elmozduláson alapuló és elmozdulás nélküli mérő érzékelők. Vákuum mérése. Hőmérsékletmérés: osztályozás és felhasználás. Hagyományos mérési módszerek hőelemmel és ellenállás hőmérővel. Hősugárzáson alapuló módszerek. Speciális módszerek: üvegszálas módszer. Szintmérés alkalmazása és osztályozása, a szint mérése és távadása. Nyomás- és súlymérésen alapuló módszerek. Szintmérés kapacitás és az admittancia próba alapján. Térfogatáram mérése. Szűkítőelemes mérők: mérőperem, Venturi-cső. Mérőperemes mérés méretezése és műszerezése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Mérési jegyzőkönyvek
leadása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Értékelési szempontok: kidolgozás módja, az eredmények pontossága.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A feladat értékeléshez meghatározott határok: elégséges > 50%; 20- 25 elégséges, 25-30 közepes, 30-35 jó, 35-40 jeles

Kötelező irodalom:

Dr. Szecső Gusztáv: Mérőrendszerek előadás jegyzet
Dr. Szecső Gusztáv: Mérőrendszerek online mérési utasítások (pdf formátumban) (http://doapc14.iit.uni-miskolc.hu/ letölthető).
Dr. Szecső Gusztáv: A Folyamatműszerezés Laboratórium felépítése és szabályzatai online tanulmányi és balesetvédelmi szabályzatok (pdf formátumban) (http://doapc14.iit.uni-miskolc.hu/).
Dr. Szecső Gusztáv: MATLAB alapismeretek online előadás jegyzet (pdf formátumban) (http://doapc14.iit.uni-miskolc.hu/).

Ajánlott irodalom:

B. Lipták: Process Measurement and Analysis (Chilton Book Company I Randor, Pennsylvania, 1995.)
Ernest O. Doebelin: Measurement Systems Applications and Design (McGRAW-HILL International Editions, 1990, ISBN 0-07-017338-9).
John P. Bentley: Principles of Measurement Systems, Longman Scientific & Technical, 1995, ISBN 0-582-23779-3.