Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Beágyazott rendszerek és architektúrák; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Beágyazott rendszerek és architektúrák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU520-B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Drótos Dánel
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVAU195-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A digitális rendszerek és a beágyazott rendszerek tervezésében alkalmazott elvek és elméleti ismeretek elsajátítása
Tudás: Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait. Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Tárgy tematikus leírása:
aBeágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye.Lab:
Ea: Hardver elemek, processzor technológiák, processzorok, mikrovezérlők,8051-es architektúra;
Lab:
Ea: Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő perifériák I.
Lab:
Ea: Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő perifériák II.
Lab:
Ea:. Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő periféria kezelés.
Lab:
Ea: Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat készítése, jegyzőkönyvvel. Feladatbeadás a 9. héten.
Ea: Szabványos kommunikációs protokollok. Beágyazott rendszerekben használt szabványos kommunikációs protokollok ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea: Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea:. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea: Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea. Processzek/folyamatok kommunikációja, szinkronizálása, megvalósítása/implementációja. Valós idejű operációs rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek tervezése.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: IC technológiák szerepe a beágyazott rendszerekbaBeágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye.Lab:
Ea: Hardver elemek, processzor technológiák, processzorok, mikrovezérlők,8051-es architektúra;
Lab:
Ea: Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő perifériák I.
Lab:
Ea: Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő perifériák II.
Lab:
Ea:. Silabs 8032 fejlett mikrovezérlő periféria kezelés.
Lab:
Ea: Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat készítése, jegyzőkönyvvel. Feladatbeadás a 9. héten.
Ea: Szabványos kommunikációs protokollok. Beágyazott rendszerekben használt szabványos kommunikációs protokollok ismertetése, kezelése.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea: Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea:. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea: Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása.
Lab: Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
Ea. Processzek/folyamatok kommunikációja, szinkronizálása, megvalósítása/implementációja. Valós idejű operációs rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek tervezése.
Lab: Egyéni feladat hardwer és szoftver fejlesztés.
Ea: IC technológiák szerepe a beágyazott rendszerekben.
Lab: Pótlás
Ea: konzultáció, zárthelyi
Lab: Pótlás
en.
Lab: Pótlás
Ea: konzultáció, zárthelyi
Lab: Pótlás
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Ajtonyi István: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó 1998.
2. Keresztes Péter: Digitális Hálózatok, 2006 (internet)
3.Frank Vahid: Digital Design, Wiley and Sons, ISBN: 9780470044377, 2007, pp. 540
4. http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu oktatási anyagok digitális rendszerek témakör
5. Vásárhelyi József: ISE 14.7 segédlet. http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu oktatási anyagok
Ajánlott irodalom:
1. Sarah L. Harris, David Money Harris, Digital Desing and Copmuter Architecture, Morgan Kaufmann, ISBN 978-0-12-800056-4, 2016 pp.560
2.
3.
4.
5.