Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU237-B
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Attila Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEIAL304-B és GEIAL314-B és GEIAL302-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A projektfeladat (komplex
tervezés) célja a későbbi szak-
dolgozat készítés elősegítése
és megkönnyítése.


Tudás: Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok). Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére és konfigurálására, hálózati hibák elhárítására, hálózatok üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.
Attitűd: Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve.
Autonomia és felelősség: A szakismeretek birtokában biztonságtudatos hozzáállású, szem előtt tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok kivédésére.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató által a szakterületén kiválasztott (a tanszék vagy vállalat által ajánlott) téma alapján, a konzulens
illetve témavezető kijelöli
a megoldandó feladatot.
A hallgató e témakörben
az irodalom és háttér információk kutatását és feldolgozását elvégzi. Folyamatos a konzultáció
a témavezetővel illetve a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Konzultációk a feladat előrehaladása függvényében konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Konzultációk a feladat előrehaladása függvényében konzulensével.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

20-30 oldalas írásbeli beszámoló. Értékelés: a feladat teljesítése függvényében: (0-39% -elégtelen, 40-55 % -elégséges, 56-70 % közepes, 71-85 % - jó, 86 %-tol - jeles jeles)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

20-30 oldalas írásbeli beszámoló. Értékelés: a feladat teljesítése függvényében: (0-39% -elégtelen, 40-55 % -elégséges, 56-70 % közepes, 71-85 % - jó, 86 %-tol - jeles jeles)

Kötelező irodalom:

A megválasztott komplex feladat téma függvényében a megfelelő irodalom.

Ajánlott irodalom:

A megválasztott komplex feladat téma függvényében amegfelelő irodalom.