Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Termelési folyamatok modellezése; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Termelési folyamatok modellezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK612M
Levelező: GEIAK612ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Dadvandipour Samad - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani. A műszaki, gazdasági és humán erőforrások informatikai kezelését képes rendszerben szemlélni.
Attitűd: Munkáját kreatívan, rugalmasan végzi, a problémákat felismeri és azokat intuícióra és módszerességre építve oldja meg.
Autonomia és felelősség: Önállóan tölt be informatikai munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik. Szakmai kompetenciái alapján egyaránt alkalmas működéskritikus és érzékeny információkat tartalmazó rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére.
Tárgy tematikus leírása:

Tantárgy tematikus leírása:
A Termelési folyamatok modellezése című tantárgy három fő részből áll:
1.Szimuláció-elméleti ismeretek (1-4. hét);
2.Modellezés-elméleti tudnivalók (5-8. hét);
3.A szimuláció és a modellezés összekapcsolódásából létrejött ismeretek (9-12. hét).
Részletesebben:
1. A szimuláció-elmélet keretén belül a hallgatók megismerik a szimuláció-elmélet legfontosabb alapfogalmait (többek között a szimuláció fogalmát, a rendszer fogalmát, a rendszeren belüli irreleváns elemeket, az entitásokat, a rendszert alkotó komponenseket stb.). Mindezen ismereteket példákkal támasztom alá az üzleti, a szolgáltatási szektorból, valamint a kommunikációs, a készlet és a termelési rendszerek területéről. A hallgatók megismerik a szimuláció típusait is.
2. A modellezés-elméleti ismereteken belül az alábbi tudnivalók a legfontosabbak: a modell mint fogalom, a modell használatának okai, a modellek típusai stb. Példákat mutatok be az üzleti és a szolgáltatási szféra területéről.
3. A szimuláció és a modellezés összekapcsolódásából létrejött ismeretek: gyakorlati alkalmazásuk bemutatása a tanszéken belül található és használható szoftverek vagy szimulátorok segítségével, a szimuláció modellezésének típusai, a különböző modellek szisztematikus összehasonlítása (pl. dinamikus, statikus, matematikai, determinisztikus, sztochasztikus modellezéssel). A hallgatók megismerik a szimuláció modellezésének egy rendszeren belüli lépéseit.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi min. 40%-os eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legalább elégséges eredménnyel való elkészítése
1 db hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi min. 40%-os eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legalább elégséges eredménnyel való elkészítése
1 db hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Szóbeli vizsgára bocsátás feltétele: az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Szóbeli vizsgára bocsátás feltétele: az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Kötelező irodalom:

1. Gábor András és munkatársai (2007). Üzleti informatika. Aula, Bp.
2. Az órai anyag alapos ismerete
3. The European e-Business Report 2008 6 th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch Executive Summary .
http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business watch/key_reports/documents/EBR08_ExecSum_EN.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Bányai Edit-Novák Péter (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Akadémiai, Bp.
2. Marketline.hu: www.marketline.hu
3. http://kozgazdasz.lap.hu/ (Marketing csoport)