Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Aktuátorok, szenzorok; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Aktuátorok, szenzorok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRB002-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Lénárt József - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Lénárt József, tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEMRB001-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mechatronikai mérnök hallgató megismerje a kapcsoló típusú szenzorok működési elvét, hiszterézis tulajdonságát, az alkalmazási lehetőségeiket, valamint a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott aktuátorokat és a kapcsolódó aktuárloncok tulajdonságait és működését.


Tudás: Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Teljesítményhajtások, kinematikai hajtások.
Technológiai alapok egy példán keresztül (esztergálási modell, erők, sebességek, teljesítmények).
Teljesítményhajtások típusai, összehasonlítás a mechanikusokkal.
Elektromechanikus teljesítmény-hajtások kinematikai tervezése.
Motorok hajtóművek teljesítmény- és nyomaték határdiagramjai.
Teljesítményhajtások csapágyazásai, különös tekintettel a pontosságra.
Számjegyvezérlésű berendezések mozgásleképző mechanizmusai.
Összehasonlítás mechanikus, elektronikus kinematikai láncokra.
Mozgó szánegységek megvezetése. Sikló, gördülő, aero- és hidrosztatikus vezetékek.
Vezetékek és szíjhajtásokat terhelő erők nyomatékok egy adott technológiai példán keresztül.
Gépek strukturális felépítésének módszere. Példák a szerszámgépek köréből. Robotstruktúrák, alkalmazott építőegységek és elemek. Szenzortechnikai laboratóriumi gyakorlatok. Aktuátorláncok és elemei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 zárthelyi dolgozat külön-külön legalább 50%-os szintű teljesítése. A 6 db. szenzortechnikai laboratóriumi gyakorlatok hibátlan végrehajtása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium: írásbeli vizsga teljesítése: jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%). A félévközi zárhelyi alapján megajánlott jegy kapható jeles és jó szint esetén.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.Lambert Miklós: Szenzorok elmélet és gyakorlat, INVEST-MARKETING Bt., Budapest, 2009.
2. Robert H. Bishop: The Mechatronics Handbook, 2002 CRC Press, Boca Raton-London-New York- Washington, D.C. http://www.sze.hu/~szenasy/Szenzorok%20%E9s%20aktu%E1torok/Szenzakt%20jegyzetek/Mechatronics_handbook%5B1%5D.pdf
3.T12.44 Drive Technology, Frequency Converter Technology, Leybold Didactic GmbH
4. Lénárt József. Szenzorok (előadás jegyzet) Miskolci Egyetem, http://www.bosch.uni-miskolc.hu/userfiles/docs/szenzorok.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Paul C. Crause, Oleg Wasynczuk, Scott D. Sudhoff: Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, John Wiley & Sons, Inc.2002, ISBN 0-471-14236-X
2. S.K. Pillai: The First Course on Electrical Drives,JohnWiley ans Sons, 1989. http://een.iust.ac.ir/profs/Arabkhabouri/Electrical%20Drives/Books/S.K.%20Pillai-A%20First%20Course%20on%20Electrical%20Drives%20(1989).pdf
3. Richard Crowder: Electric Drives and Electromechanical Systems, 2006. eBook ISBN: 9780080492643