Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Grafikai tervezés II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Grafikai tervezés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET058-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Hircsu Mariann, művésztanár
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGET054-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgató ismerje meg az ipari termék- és formatervezői tevékenység során előforduló grafikai problémák számítógépes megoldását, fejlessze az ehhez szükséges kreatív gondolkodását, szemléletét és technikai ismereteit.


Tudás: Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1. hét Szabadfelületek modellezése, látványelemek rajzolása számítógépen.
I/1. CAD modellezési feladat:
Kerékpár 3D modellje
2. hét I/1. feladat folytatása
3. hét Szabadfelületek készítése Solid Edge programmal
II/5. CAD modellezési feladat:
A kész testek CAD modelljének megrajzolása
4. hét II/6. CAD modellezési feladat:
CAD modellek részleteinek kidolgozása.
5. hét Modellek színezési és grafikai lehetőségei.
I/2. CAD modellezési feladat:
Fényképezőgép 3D modellje. Színtervek készítése számítógéppel.
6. hét CAD modellek renderelési és grafikai eszközeinek bemutatása.
I/4. CAD modellezési feladat:
CAD modellek renderelése különböző fényviszonyok ábrázolása.
7. hét A Solid Edge lemezalkatrész készítő felületének bemutatása, egyszerű modellek készítése, ismerkedés a program új részeivel, gyakorlás
8. hét I/5. CAD modellezési feladat:
Egyszerű testek CAD modelljének megrajzolása Solid Edge lemezalkatrészként. Lemezalkatrész terítékének készítése, javítása
9. hét Előadás és bemutató a tárgyfotózás és digitális képszerkesztés alapjairól.
II/1. MULTIMÉDIA feladat:
Fotók átalakítása. Tárgyak és képei elemek eltávolítása, átméretezése, valósághű feliratok készítése fotókra. Személy eltávolítása, beillesztése csoportképen.
10. hét II/2. MULTIMÉDIA feladat:
CAD modellek beillesztése virtuális környezetbe, képek
11. hét II/3. MULTIMÉDIA feladat:
Emberalak beillesztése valós teret és tárgya(ka)t ábrázoló fényképbe
12. hét Fotózási alapismeretek
II/4. MULTIMÉDIA feladat:
Tárgyfotó készítése és beillesztése másik környezetbe
13. hét III/1. Összefoglaló feladat:
Féléves beszámoló és jegyzőkönyv készítése. Látványtervek fotók és CAD modellek felhasználásával.
14. hét III/2. Összefoglaló feladat:
Beszámoló: ~15-20 nyomtatott oldal mellékletekkel
+ digitális anyag beadása + ELŐADÁSOK tartása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félévközi feladatokból összeállított grafikai munkák legalább elégséges szinten történő bemutatása prezentáció formájában.
- aktív részvétel a gyakorlati órákon, a grafikai feladatok igényes elkészítése,
- a tematikus grafikai feladatokra vonatkozó gyakorlatvezetői iránymutatások betartása,
- önálló alkotómunka végzése az adott témakörben,
- az önálló feladatok grafikai portfólióban (PDF formátumban) történő bemutatása,
Félév lezárása: gyakorlati jegy. Csak teljes és bemutatott portfólió értékelhető.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladatok prezentációjára kapott osztályzat 20%-ban, a dokumentáció kidolgozására kapott osztályzat 30%-ban, az elkészült számítógépes látványtervek minőségére kapott osztályzat 50%-ban számít bele a gyakorlati jegybe. Ezek súlyozott átlaga kerekítési szabályok szerint határozza meg a végeredményt.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki Könyvkiadó, 2003.
Ábrahám György: Optika. Panem, 1998.
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris, Budapest, 2004.
Loewy Raymond: Industrial Design (1979) ISBN 0-87951-260-1

Ajánlott irodalom:

Zala Tibor: A grafika története, Tan-Grafix kiadó, 1997.
Ambrose Harris Layout. Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Budapest,2004.
Johnston Edvard (1990). Decoration and Practice. Tenspeed. ISBN 0-89815-401-4.